Svetsning

Vi utbilder och utveklar våra svetsare och svetsprocedur genom delning av erfarenheter, utbildning, praktik och provning på HAMECO svets skola.

Våra erfarna svetsare är licensierade enligt ISO 9606 och vi utbilldar och utvecklar löpande våra kompetenser och erfarenhet genom vårt utbildningsprogram i samarbete med våra kunder och våra anställda.

Vår svetskvalitet är anpassat för kraven inom såvel kernkraft som petrokemi, offshore och livsmedel industrin.