Montering

Våra erfarne projektledare och montörer ställer upp när som helst och med kort varsel i hela Skandinavien!

Hameco har stor erfarenhet med förtillverkning, demontering, montering och svets inom byggeri, varv, kraftverk,  petrokemisk industri, pappersindustrin och livsmedelindustrin.

Vi är vane med höga krav på säkerhet, effektivitet och kvalitet.

Vi är vana med stor komplexitet och kort tidsplanering som vi löser med konsekvent och målinriktad insats för att leverera till rätt tid och utan kompromiss på kvalitet och säkerhet.

Vi analyserar och dokumenterar processanläggningen, framför intern eller extern revision från exempelvis Arbetsmiljöverket. Dessutom kan vi leverera logistik- och förrådsförvaltning till byggprojekt


Hameco kan leverera komplett projekt organisation från ledning och kvalitetssäkring med upp till 150 montörer/svetsare.